WT Utsunomiya Final 2019 Pool B  |  Nov 2, 2019 | OT

Novi Sad 19 17 Zemun

Play by Play

Actions visibility:
 • Foul
  Zemun

  09:54
  0
  -
  1
 • Foul
  Zemun

  09:48
  0
  -
  2
 • Nikola Vukovic (#6)
  1 point shot made

  09:26
  0 - 1
 • Foul
  Zemun

  09:20
  0
  -
  3
 • Foul
  Novi Sad

  09:07
  1
  -
  3
 • Foul
  Zemun

  08:20
  1
  -
  4
 • Marko Savić (#4)
  Free throw made

  08:20
  1 - 1
 • Foul
  Novi Sad

  08:13
  2
  -
  4
 • Dejan Majstorovic (#5)
  2 point shot made

  08:00
  3 - 1
 • Foul
  Zemun

  08:00
  2
  -
  5
 • Foul
  Zemun

  07:58
  2
  -
  6
 • Foul
  Zemun

  07:39
  2
  -
  7
 • Tamás Ivosev (#7)
  Free throw made

  07:39
  4 - 1
 • Marko Savić (#4)
  Free throw made

  07:39
  5 - 1
 • Tamás Ivosev (#7)
  1 point shot made

  07:21
  6 - 1
 • Foul
  Novi Sad

  07:18
  3
  -
  7
 • Foul
  Novi Sad

  07:12
  4
  -
  7
 • Foul
  Zemun

  07:07
  4
  -
  8
 • Tamás Ivosev (#7)
  Free throw made

  07:07
  7 - 1
 • Nikola Vukovic (#6)
  1 point shot made

  06:56
  7 - 2
 • Foul
  Novi Sad

  06:47
  5
  -
  8
 • Foul
  Novi Sad

  06:16
  6
  -
  8
 • Marko Dugosija (#5)
  1 point shot made

  06:08
  7 - 3
 • Marko Dugosija (#5)
  1 point shot made

  05:57
  7 - 4
 • Foul
  Novi Sad

  05:42
  7
  -
  8
 • Marko Dugosija (#5)
  Free throw made

  05:42
  7 - 5
 • Marko Dugosija (#5)
  Free throw made

  05:42
  7 - 6
 • Marko Dugosija (#5)
  1 point shot made

  05:28
  7 - 7
 • Tamás Ivosev (#7)
  1 point shot made

  05:19
  8 - 7
 • Foul
  Novi Sad

  05:11
  8
  -
  8
 • Nikola Vukovic (#6)
  Free throw made

  05:11
  8 - 8
 • Nikola Vukovic (#6)
  Free throw made

  05:11
  8 - 9
 • Marko Dugosija (#5)
  1 point shot made

  04:50
  8 - 10
 • Tamás Ivosev (#7)
  1 point shot made

  04:10
  9 - 10
 • Bogdan Dragovic (#3)
  1 point shot made

  03:45
  9 - 11
 • Dejan Majstorovic (#5)
  1 point shot made

  03:37
  10 - 11
 • Dejan Majstorovic (#5)
  2 point shot made

  03:01
  12 - 11
 • Nikola Vukovic (#6)
  1 point shot made

  02:52
  12 - 12
 • Foul
  Novi Sad

  02:52
  9
  -
  8
 • Nikola Vukovic (#6)
  Free throw made

  02:52
  12 - 13
 • Bogdan Dragovic (#3)
  1 point shot made

  02:20
  12 - 14
 • Dejan Majstorovic (#5)
  2 point shot made

  02:11
  14 - 14
 • Bogdan Dragovic (#3)
  1 point shot made

  01:52
  14 - 15
 • Tamás Ivosev (#7)
  1 point shot made

  01:42
  15 - 15
 • Foul
  Zemun

  01:28
  9
  -
  9
 • Dejan Majstorovic (#5)
  Free throw made

  01:28
  16 - 15
 • Dejan Majstorovic (#5)
  Free throw made

  01:28
  17 - 15
 • Bogdan Dragovic (#3)
  1 point shot made

  01:00
  17 - 16
 • Foul
  Novi Sad

  00:29
  10
  -
  9
 • Foul
  Zemun

  00:29
  10
  -
  10
 • Bogdan Dragovic (#3)
  1 point shot made

  00:14
  17 - 17
 • Marko Savić (#4)
  1 point shot made

  00:00
  18 - 17
 • Tamás Ivosev (#7)
  1 point shot made

  00:00
  19 - 17