Energy Sukhbaatar Challenger 2022 Pool D  |  Aug 6, 2022

Jeddah 10 21 Utsunomiya

Play by Play

Actions visibility:
 • Foul
  Utsunomiya BREX 

  09:52
  0
  -
  1
 • Foul
  Jeddah 

  09:38
  1
  -
  1
 • Yosuke Saito (#48)
  1 point shot made

  09:11
  0 - 1
 • Foul
  Utsunomiya BREX 

  09:04
  1
  -
  2
 • Ovidijus Varanauskas (#30)
  1 point shot made

  08:55
  1 - 1
 • Dušan Samardžić (#45)
  2 point shot made

  08:43
  1 - 3
 • Darius Tarvydas (#29)
  1 point shot made

  08:36
  2 - 3
 • Foul
  Jeddah 

  08:16
  2
  -
  2
 • Foul
  Utsunomiya BREX 

  08:04
  2
  -
  3
 • Foul
  Jeddah 

  07:51
  3
  -
  3
 • Dušan Samardžić (#45)
  1 point shot made

  07:39
  2 - 4
 • Dušan Samardžić (#45)
  1 point shot made

  07:20
  2 - 5
 • Foul
  Utsunomiya BREX 

  07:15
  3
  -
  4
 • 1 free throw awarded 07:15
  2 - 5
 • Score
  Jeddah 

  07:15
  2 - 5
 • Foul
  Jeddah 

  06:54
  4
  -
  4
 • 1 free throw awarded 06:54
  2 - 5
 • Score
  Utsunomiya BREX 

  06:54
  2 - 5
 • Dušan Samardžić (#45)
  2 point shot made

  06:24
  2 - 7
 • Simon Finzgar (#32)
  1 point shot made

  06:16
  3 - 7
 • Foul
  Jeddah 

  05:51
  5
  -
  4
 • Yosuke Saito (#48)
  1 point shot made

  05:40
  3 - 8
 • Dušan Samardžić (#45)
  1 point shot made

  05:21
  3 - 9
 • Foul
  Jeddah 

  05:14
  6
  -
  4
 • Dušan Popović (#46)
  1 point shot made

  04:55
  3 - 10
 • Yasuo Iijima (#47)
  1 point shot made

  04:47
  3 - 11
 • Nemanja Draskovic (#31)
  1 point shot made

  04:37
  4 - 11
 • Dušan Popović (#46)
  1 point shot made

  04:33
  4 - 12
 • Yasuo Iijima (#47)
  1 point shot made

  04:11
  4 - 13
 • Yosuke Saito (#48)
  1 point shot made

  04:00
  4 - 14
 • Nemanja Draskovic (#31)
  1 point shot made

  03:55
  5 - 14
 • Yosuke Saito (#48)
  1 point shot made

  03:46
  5 - 15
 • Ovidijus Varanauskas (#30)
  1 point shot made

  03:15
  6 - 15
 • Ovidijus Varanauskas (#30)
  1 point shot made

  03:00
  7 - 15
 • Foul
  Utsunomiya BREX 

  02:50
  6
  -
  5
 • Foul
  Jeddah 

  02:33
  7
  -
  5
 • 2 free throws awarded 02:33
  7 - 15
 • Dušan Popović (#46)
  Free throw made

  02:33
  7 - 16
 • Dušan Popović (#46)
  Free throw made

  02:33
  7 - 17
 • Nemanja Draskovic (#31)
  1 point shot made

  02:27
  8 - 17
 • Yosuke Saito (#48)
  2 point shot made

  02:13
  8 - 19
 • Nemanja Draskovic (#31)
  1 point shot made

  02:03
  9 - 19
 • Nemanja Draskovic (#31)
  1 point shot made

  01:48
  10 - 19
 • Foul
  Jeddah 

  01:42
  8
  -
  5
 • 2 free throws awarded 01:42
  10 - 19
 • Dušan Popović (#46)
  Free throw made

  01:42
  10 - 20
 • Dušan Popović (#46)
  Free throw made

  01:42
  10 - 21
Wilson sponsor logo - Sukhbaatar Challenger 2022