WT Utrecht 2022 SF  |  Sep 25, 2022

Utrecht 19 20 Paris

Game Info

Sunday, September 25, 2022

Main - 8:40 PM

Semi-Final game 2

Referees: Markos MICHAELIDES, Alex TALISAINEN

Wilson sponsor logo - WT Utrecht 2022
  • ML sponsor logo - WT Utrecht 2022
  • Tickets Sponsor logo - WT Utrecht 2022