WT Utsunomiya 2018 QF  |  Jul 29, 2018

Ljubljana 18 17 Auckland

Play by Play

Actions visibility:
 • Dejan Mlakar (#3)
  1 point shot made

  09:40
  1 - 0
 • Karl Noyer (#6)
  1 point shot made

  09:21
  1 - 1
 • Foul
  Auckland 

  09:03
  0
  -
  1
 • Blaz Cresnar (#7)
  1 point shot made

  08:34
  2 - 1
 • Dejan Mlakar (#3)
  2 point shot made

  07:47
  4 - 1
 • Aaron Bailey-Nowell (#5)
  1 point shot made

  07:22
  4 - 2
 • Jasmin Hercegovac (#4)
  2 point shot made

  07:09
  6 - 2
 • Karl Noyer (#6)
  2 point shot made

  07:06
  6 - 4
 • Foul
  Ljubljana 

  06:59
  1
  -
  1
 • Karl Noyer (#6)
  2 point shot made

  06:10
  6 - 6
 • Blaz Cresnar (#7)
  1 point shot made

  05:59
  7 - 6
 • Aaron Bailey-Nowell (#5)
  1 point shot made

  05:05
  7 - 7
 • Foul
  Auckland 

  04:22
  1
  -
  2
 • Želimir Zagorac (#5)
  Free throw made

  04:22
  8 - 7
 • Foul
  Auckland 

  04:11
  1
  -
  3
 • Jasmin Hercegovac (#4)
  2 point shot made

  03:53
  10 - 7
 • Thomas Allan (#4)
  2 point shot made

  03:47
  10 - 9
 • Blaz Cresnar (#7)
  1 point shot made

  03:16
  11 - 9
 • Thomas Allan (#4)
  2 point shot made

  03:07
  11 - 11
 • Jasmin Hercegovac (#4)
  1 point shot made

  03:00
  12 - 11
 • Foul
  Ljubljana 

  02:55
  2
  -
  3
 • Thomas Allan (#4)
  1 point shot made

  02:51
  12 - 12
 • Želimir Zagorac (#5)
  2 point shot made

  02:42
  14 - 12
 • Želimir Zagorac (#5)
  1 point shot made

  02:29
  15 - 12
 • Dejan Mlakar (#3)
  1 point shot made

  02:10
  16 - 12
 • Foul
  Ljubljana 

  02:01
  3
  -
  3
 • Karl Noyer (#6)
  2 point shot made

  01:57
  16 - 14
 • Foul
  Auckland 

  01:52
  3
  -
  4
 • Foul
  Auckland 

  01:44
  3
  -
  5
 • Jasmin Hercegovac (#4)
  1 point shot made

  01:42
  17 - 14
 • Foul
  Auckland 

  01:29
  3
  -
  6
 • Thomas Allan (#4)
  Unsportsmanlike foul

  00:59
  3
  -
  7
 • Blaz Cresnar (#7)
  1 point shot made

  00:50
  18 - 14
 • Foul
  Ljubljana 

  00:49
  4
  -
  7
 • Karl Noyer (#6)
  Free throw made

  00:49
  18 - 15
 • Karl Noyer (#6)
  2 point shot made

  00:20
  18 - 17
Wilson sponsor logo (Utsunomiya 2018)
 • Tissot sponsor logo (Utsunomiya 2018)