Zemun
18
16 Ljubljana

Play by Play

Actions visibility:
 • Dejan Mlakar
  1 point shot made

  09:52
  0 - 1
 • Nikola Vukovic
  1 point shot made

  09:43
  1 - 1
 • Jasmin Hercegovac
  1 point shot made

  09:32
  1 - 2
 • Foul
  Ljubljana

  09:03
  0
  -
  1
 • Foul
  Ljubljana

  08:50
  0
  -
  2
 • Lazar Rasic
  2 point shot made

  08:35
  3 - 2
 • Foul
  Zemun

  08:26
  1
  -
  2
 • Foul
  Ljubljana

  08:06
  1
  -
  3
 • Bogdan Dragovic
  1 point shot made

  07:57
  4 - 2
 • Želimir Zagorac
  1 point shot made

  07:37
  4 - 3
 • Foul
  Ljubljana

  07:31
  1
  -
  4
 • Jasmin Hercegovac
  2 point shot made

  07:20
  4 - 5
 • Foul
  Zemun

  07:16
  2
  -
  4
 • Bogdan Dragovic
  1 point shot made

  06:57
  5 - 5
 • Bogdan Dragovic
  1 point shot made

  06:44
  6 - 5
 • Dejan Mlakar
  1 point shot made

  06:36
  6 - 6
 • Foul
  Ljubljana

  05:48
  2
  -
  5
 • Nikola Vukovic
  Free throw made

  05:48
  7 - 6
 • Foul
  Zemun

  05:37
  3
  -
  5
 • Bogdan Dragovic
  1 point shot made

  05:21
  8 - 6
 • Foul
  Ljubljana

  05:15
  3
  -
  6
 • Dejan Pejić
  1 point shot made

  05:07
  9 - 6
 • Foul
  Zemun

  05:02
  4
  -
  6
 • Lazar Rasic
  2 point shot made

  04:42
  11 - 6
 • Foul
  Zemun

  04:34
  5
  -
  6
 • Želimir Zagorac
  1 point shot made

  04:28
  11 - 7
 • Foul
  Zemun

  04:21
  6
  -
  6
 • Jasmin Hercegovac
  2 point shot made

  04:14
  11 - 9
 • Nikola Vukovic
  1 point shot made

  03:45
  12 - 9
 • Bogdan Dragovic
  1 point shot made

  03:30
  13 - 9
 • Blaz Cresnar
  2 point shot made

  03:11
  13 - 11
 • Bogdan Dragovic
  2 point shot made

  02:45
  15 - 11
 • Blaz Cresnar
  1 point shot made

  02:23
  15 - 12
 • Želimir Zagorac
  2 point shot made

  02:03
  15 - 14
 • Bogdan Dragovic
  1 point shot made

  01:56
  16 - 14
 • Dejan Pejić
  1 point shot made

  00:46
  17 - 14
 • Foul
  Ljubljana

  00:35
  6
  -
  7
 • Nikola Vukovic
  Free throw made

  00:35
  18 - 14
 • Blaz Cresnar
  2 point shot made

  00:08
  18 - 16