WT Utsunomiya 2017 QF  |  Jul 30, 2017

Okayama 11 21 Liman

Play by Play

Actions visibility:
 • Foul
  Liman 

  09:51
  0
  -
  1
 • Gary Hamilton (#7)
  1 point shot made

  09:46
  1 - 0
 • Foul
  Okayama 

  09:25
  1
  -
  1
 • Foul
  Okayama 

  09:21
  2
  -
  1
 • Stefan Stojacic (#4)
  1 point shot made

  09:07
  1 - 1
 • Foul
  Liman 

  09:03
  2
  -
  2
 • Aleksandar Ratkov (#17)
  1 point shot made

  08:42
  1 - 2
 • Kenji Hilke (#5)
  1 point shot made

  08:22
  2 - 2
 • Stefan Stojacic (#4)
  2 point shot made

  08:04
  2 - 4
 • Devaughn Washington (#6)
  1 point shot made

  07:56
  3 - 4
 • Foul
  Okayama 

  07:49
  3
  -
  2
 • Stefan Stojacic (#4)
  Free throw made

  07:48
  3 - 5
 • Stefan Stojacic (#4)
  2 point shot made

  07:31
  3 - 7
 • Foul
  Liman 

  07:27
  3
  -
  3
 • Gary Hamilton (#7)
  1 point shot made

  07:22
  4 - 7
 • Foul
  Liman 

  07:04
  3
  -
  4
 • Aleksandar Ratkov (#17)
  1 point shot made

  06:51
  4 - 8
 • Stefan Stojacic (#4)
  2 point shot made

  06:17
  4 - 10
 • Aleksandar Ratkov (#17)
  2 point shot made

  06:00
  4 - 12
 • Gary Hamilton (#7)
  1 point shot made

  05:46
  5 - 12
 • Aleksandar Ratkov (#17)
  1 point shot made

  05:38
  5 - 13
 • Kenji Hilke (#5)
  1 point shot made

  04:59
  6 - 13
 • Stefan Stojacic (#4)
  2 point shot made

  04:53
  6 - 15
 • Stefan Kojic (#6)
  1 point shot made

  04:42
  6 - 16
 • Foul
  Okayama 

  04:32
  4
  -
  4
 • Stefan Kojic (#6)
  Free throw made

  04:30
  6 - 17
 • Gary Hamilton (#7)
  1 point shot made

  04:24
  7 - 17
 • Stefan Stojacic (#4)
  2 point shot made

  04:15
  7 - 19
 • Devaughn Washington (#6)
  1 point shot made

  04:11
  8 - 19
 • Stefan Kojic (#6)
  1 point shot made

  03:35
  8 - 20
 • Sho Hasegawa (#4)
  2 point shot made

  03:29
  10 - 20
 • Foul
  Liman 

  03:13
  4
  -
  5
 • Sho Hasegawa (#4)
  Free throw made

  03:13
  11 - 20
 • Aleksandar Ratkov (#17)
  1 point shot made

  03:04
  11 - 21
Wilson sponsor logo (Utsunomiya 2017)
 • Tissot sponsor logo (Utsunomiya 2017)