WT Debrecen 2017 QD  |  Aug 30, 2017

Zaporizhzhya 21 15 Debrecen

Play by Play

Actions visibility:
 • Ádám Varga (#3)
  1 point shot made

  09:46
  0 - 1
 • Stanislav Alekseychik (#7)
  1 point shot made

  09:01
  1 - 1
 • Serhii Yurchenko (#6)
  1 point shot made

  08:43
  2 - 1
 • Foul
  Zaporizhzhya 

  08:36
  1
  -
  0
 • Stanislav Alekseychik (#7)
  1 point shot made

  08:22
  3 - 1
 • Ádám Varga (#3)
  1 point shot made

  08:11
  3 - 2
 • Foul
  Debrecen 

  08:06
  1
  -
  1
 • Stanislav Alekseychik (#7)
  Free throw made

  08:06
  4 - 2
 • Serhii Yurchenko (#6)
  1 point shot made

  07:20
  5 - 2
 • Foul
  Zaporizhzhya 

  06:57
  2
  -
  1
 • Ádám Varga (#3)
  2 point shot made

  06:46
  5 - 4
 • Serhii Yurchenko (#6)
  1 point shot made

  06:35
  6 - 4
 • Ádám Varga (#3)
  1 point shot made

  06:26
  6 - 5
 • Maxym Vorobiov (#4)
  2 point shot made

  06:16
  8 - 5
 • David Pek (#6)
  1 point shot made

  05:45
  8 - 6
 • Maxym Vorobiov (#4)
  2 point shot made

  05:35
  10 - 6
 • Ádám Varga (#3)
  2 point shot made

  05:16
  10 - 8
 • Maxym Vorobiov (#4)
  1 point shot made

  05:00
  11 - 8
 • Foul
  Zaporizhzhya 

  04:53
  3
  -
  1
 • Márton Bak (#5)
  1 point shot made

  04:44
  11 - 9
 • Foul
  Debrecen 

  04:31
  3
  -
  2
 • David Pek (#6)
  1 point shot made

  04:16
  11 - 10
 • Stanislav Alekseychik (#7)
  1 point shot made

  04:07
  12 - 10
 • Serhii Yurchenko (#6)
  1 point shot made

  03:50
  13 - 10
 • Foul
  Zaporizhzhya 

  03:10
  4
  -
  2
 • Foul
  Zaporizhzhya 

  02:58
  5
  -
  2
 • Ádám Varga (#3)
  2 point shot made

  02:39
  13 - 12
 • Foul
  Zaporizhzhya 

  02:29
  6
  -
  2
 • Maxym Vorobiov (#4)
  2 point shot made

  02:17
  15 - 12
 • Stanislav Alekseychik (#7)
  1 point shot made

  01:54
  16 - 12
 • Márton Bak (#5)
  1 point shot made

  01:46
  16 - 13
 • Serhii Yurchenko (#6)
  1 point shot made

  01:28
  17 - 13
 • Maxym Vorobiov (#4)
  1 point shot made

  01:21
  18 - 13
 • Foul
  Debrecen 

  00:58
  6
  -
  3
 • Maxym Vorobiov (#4)
  2 point shot made

  00:48
  20 - 13
 • David Pek (#6)
  2 point shot made

  00:15
  20 - 15

 • 1 point shot made

  00:03
  21 - 15
Wilson sponsor logo (Debrecen 2017)
 • Tissot sponsor logo (Debrecen 2017)