Kawasaki
14
12 Guangzhou

Matchup

Saturday, July 20, 2013

Xebio Group Court - 5:05 PM

Pool C game 3