2012 WT Vladivostok Pool 3  |  Jul 21, 2012

Khabarovsk 19 11 Dortmund

Game Info

Saturday, July 21, 2012

Court 2 - 11:40 AM

Pool 3 game 5